University of San Diego School of Law

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

O University of San Diego School of Law

Univerzita v San Diegu (USD) je uznána za vynikající schopnost své fakulty, hloubku svých uÄebních osnov a sílu svých klinických programů. Každý rok USD vzdÄlává pÅibližnÄ 900 studentů Juris doktorských a postgraduálních práv z celé Spojené státy a po celém svÄtÄ. Právnická Å¡kola je nejlépe známá svými nabídkami v oblasti obchodního a korporátního práva, ústavního práva, duÅ¡evního vlastnictví, mezinárodního a srovnávacího práva, veÅejného zájmu a zdanÄní. 28855_p3-28795_USD-Coast.jpg USD Å kola práva je jednou ze 84 právních Å¡kol, která byla zvolena do Åádu Coif, národní Äestné spoleÄnosti pro absolventy právnické Å¡koly. Fakulta právnické fakulty je silná skupina Å¡piÄkových uÄitelů a uÄitelů s národní a mezinárodní reputací a v souÄasné dobÄ se Åadí do 23. svÄtové pozice v prezenÄní fakultÄ SSRN. USD je schválen Radou odboru právního vzdÄlávání a pÅijímání advokátů advokátní komory. Å kola je také Älenem Asociace amerických právnických Å¡kol. SpoleÄnost byla založena v roce 1954 a je souÄástí univerzity v San Diegu, soukromé, neziskové nezávislé Åímsko-katolické univerzity, která byla pronajata v roce 1949.

Akademici

Akademické kurzy a programy na University of San Diego School of Law jsou navrženy tak, aby poskytovaly pÅísné, komplexní a etické právní Å¡kolení naÅ¡im studentům a uÄenci. NaÅ¡e nabídka kurzů je rozsáhlá a Äerpá z nejvýznamnÄjších právních myslí a oddaných uÄitelů v právnické Å¡kole. Se studijními programy pro ty, kteÅí vstupují do právnické profese nebo pro ty, kteÅí již jsou v kariérách, je na Právnické fakultÄ v USA domovem Å¡piÄkové právní fakulty, svÄtovÄ proslulé právní kliniky a inovativní osnovy. 28857_P2-28792_USD_School_of_Law_-_Day.jpg

Místa

San Diego

University of San Diego School of Law

Adresa, 1. řádek
School of Law 5998 Alcalá Park
CA 92110-2492 San Diego, Kalifornie, Spojené státy americké
Telefonní číslo
+1 619-260-4596