Emory Law

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

V roce 1916 založila Univerzita Emory právnickou fakultu s fakultou velkých učitelů s nejvyšším stupněm z nejvýznamnějších institucí dané doby, knihovnou přes 5 000 svazků a třídou dvaceti sedmi studentů.

V současné době se na Právnické fakultě Univerzity Emory kombinuje praktický a disciplinovaný pohled na studium práva se závazkem poskytnout svým studentům zkušenostní příležitosti k učení, které je zapojí do rozmanitých a integrálních rolí, které zákon hraje v naší společnosti, společnosti i ve světě. Emory Law studenta-střed zaměření ‚s, inovativních programů, externships a závazek vědeckého bádání zajistit naši absolventi jsou připraveni provést okamžitý dopad po dokončení studia.

Mise

Prostřednictvím stipendia, učení a ponoření ve světě a jeho komunitách má Emory Law poslání:

  • Vytvořit stipendium a vzdělávat studenty o úloze práva při definování a řešení sociálních problémů; strukturovaný konflikt; navrhování účinných právních, politických a tržních institucí; informování a omezování vlád; a zapamatování společenských závazků.
  • Posílení právního státu a následných výhod plynoucích z odpovědnosti, individuálních práv, sociální spravedlnosti, prosperujících trhů a hospodářského rozvoje.
  • Pěstujte vůdce, kteří slouží komunitě, prostřednictvím rolí v soudnictví, vládě, právním vzdělávání, právu veřejného zájmu, korporacím a advokátním kancelářím.
  • Připravte studenty na různé kariéry a neustále se měnící právní, politické, společenské a tržní podmínky poskytnutím přísného vzdělání, které integruje teorii, doktrínu a zkušenostní učení.
  • Podporujte špičkovou kvalitu tím, že usilujete o rozmanitost svého studentského orgánu, fakulty a pracovníků a usnadňuje vědeckou produktivitu a interdisciplinární výměnu s členy univerzity, se širší akademickou obcí ve Spojených státech a v zahraničí a právníky.

Dějiny

Zakládající roky

Profesor Herschel W. Arant a biskup Warren A. Candler, kancléř Emory University, usilovali o vytvoření právní školy, která by byla v součinnosti s právními školami národně uznávaných univerzit, zdůrazňovat "etiku a ideály starověké a čestné profese , "a podporovat službu zákona.

V roce 1916 jmenovala správní rada Emory novou školu LQC Lamar School of Law. Lamar absolvoval Emory College v roce 1845 a měl významnou kariéru jako státník, učenec a právník. Původní lokalita (nyní Carlos Hall) byla jednou z původních budov Emory Quadrangle. Budova s ​​půvabným centrálním schodištěm a mramorovou fasádou z Gruzie byla navržena vysoce uznávaným architektem Beaux-Arts Henry Hornbostel. Na podzim roku 1916 se přihlásilo dvacet osm studentů.

Pod vedením Samuela C. Williamsa, prvního děkana, byla v Gruzii ta nejprve právnická škola, která získala členství ve Asociaci amerických právnických škol. Americká advokátní komora klasifikovala Emory jako "třídu A" v roce 1923. Jedinými jinými školami na jihovýchodě, které měly být oceněny tímto označením, byly University of Virginia a Washington a Lee University.

E. Smythe Gambrell, absolvent Harvardské právnické fakulty, nastoupil na fakultu adjunct v roce 1924. Sloužil na fakultě až do předvečera druhé světové války a později poskytl dar, který umožnil výstavbu dnešní budovy právní školy - Gambrell Hall, pojmenovaný na památku svých rodičů.

Místa

Atlanta

Adresa, 1. řádek
Clifton Road,1301
30322 Atlanta, Gruzie, Spojené státy americké

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium