Keystone logo
Wake Forest University School of Law

Wake Forest University School of Law

Wake Forest University School of Law

Úvod

Formální studia práva je součástí Wake Forest University od roku 1894 . V průběhu let se společnost Wake Forest vyvinula jako malá baptistická vysoká škola pro muže, která se nachází severně od Raleigh v Severní Karolíně , na nezávislé univerzální univerzitě v Winston-Salem . Škola práva Wake Forest University rostla společně s a někdy vedla vývoj instituce, jejíž součástí je. Právnická škola , která pracovala na uspokojení potřeb měnících se povolání advokáta i měnících se potřeb studentů, je i nadále vedoucím v oblasti právního vzdělávání prostřednictvím modelování angažovanosti a profesionality prostřednictvím dokonalé akademie a důsledného odhodlání pracovat.

Naše mise

Naše škola se snaží připravit naše studenty na praxi práva ve Spojených státech. Někteří z našich absolventů využijí své právní vzdělání pro jiné účely než pro praxi, ale uznáváme, že každý absolvent může být přijat do baru ve všech 50 státech. Máme tedy zodpovědnost poskytnout našim studentům základy právních znalostí a dovedností, na kterých mohou stavět životy služeb v rámci právnické profese. Musíme se pokusit všem studentům vnést respekt k právnímu státu, oddanost ideálu veřejné služby a závazek k základním profesním hodnotám: upřímnost, důstojnost, kompetence, inteligence a zdvořilost. Při náboru našich studentů a umísťování našich absolventů je naše škola stále více orientovaná, ale udržujeme a budeme nadále podporovat zvláštní vztah s naším státem a regionem. Naše škola je malá podle tradice a designu. Naším cílem je založit akademickou komunitu, která sdružuje studenty, fakulty, zaměstnance, absolventy a přátele v rozšířené, věrné rodině. Musíme se zabývat osobním rozvojem každého jednotlivého studenta a měli bychom povzbudit všechny studenty, aby se o sebe postarali a pro Wake Forest University. Snažíme se překonat všechny ekonomické nebo etnické překážky, které v minulosti vyloučily jednotlivce z právnické profese. Věříme, že fakulta musí být oddaná výuce a právnímu stipendiu. Tyto funkce považujeme za synergické aspekty jediného povolání. Vynikající výuka má zásadní význam pro vzdělávací proces; právní stipendium informuje tento proces a přispívá ke zlepšení práva. Snažíme se přitáhnout k naší fakultě osoby, jejichž charakter a chování jsou příkladem profesionálních a osobních myšlenek, které jsou základem poslání školy. Studium na Wake Forest zdůrazňuje základní zákonodárné dovednosti. Třídy jsou malé. Učitelé jsou přístupní studentům mimo třídu. Ve všech kursech učitelé zdůrazňují právní analýzu a kritické myšlení a povzbuzují studenty k tomu, aby zvážily sociální a ekonomické prostředí, ve kterém fungují právní principy a pravidla, a způsoby, kterými právníci v praxi uplatňují tyto zásady a pravidla. Věříme, že právníci musí být schopni jasně a přesvědčivě komunikovat, zdůrazňujeme rozvoj dovedností v písemné a ústní komunikaci. Uznáváme také potřebu učit studenty k efektivnímu využívání informačních technologií. Chápeme, že připravujeme naše studenty, aby žili a pracovali v měnícím se světě, který je ovlivněn nadnárodním vývojem a globalizací.

Místa

  • Winston-Salem

    Wake Forest University School of Law PO Box 7206 1834 Wake Forest Road Winston-Salem, NC 27109-7206 USA, NC 27109, Winston-Salem

Otázky