Keystone logo

Vermont Law and Graduate School

A logo

Úvod

V Vermont Law and Graduate School je učení zaměřeno na účel a akci.

Akademické programy VLGS kombinují pevný základ v právu a politice se zaměřením na jednu nebo několik oblastí specializace. Praktické zkušenosti z reálného světa získané prací na právních klinikách a externích stážích umožňují studentům zdokonalit své odborné znalosti a sladit svůj talent se svými vášněmi.

Učí se všude: v kampusu – ve třídách, konferenčních místnostech, knihovně a na seminářích – i mimo kampus v – soudních síních, kancelářích klientů, městských schůzích, mediačních schůzkách, výpovědích a legislativních projednávacích místnostech. Je to vzdělávací prostředí řízené studenty, kteří se více zaměřují na spolupráci než na soutěživost.

Vermont Law and Graduate SchoolAkademické programy jsou navrženy tak, aby přeměnily právní znalosti a dovednosti na nástroje důsledků. Členové fakulty, renomovaní právní vědci a odborníci z praxe poskytují rozsáhlý katalog kurzů, který obsahuje nejvíce kurzů práva životního prostředí ze všech právnických fakult ve Spojených státech. Nejlépe hodnocené Centrum práva životního prostředí připravuje studenty na vedení prostřednictvím praxe ve specializovaných ústavech a klinikách. Mezinárodní programy umožňují studentům rozšířit své znalosti o globální politice a právu a otestovat vody právní praxe mimo USA Knihovna Juliena a Virginie Cornell, jeden z nejlepších zdrojů v oblasti práva životního prostředí v zemi, podporuje studenty a učitele při učení a praxi.

Společenství

Vermont Law and Graduate School je jiný druh právnické fakulty a jeden důležitý důvod spočívá v naší komunitě. Studenti v létě mezi vyučováním rybaří na White River. Pořádají večeře, vaří si vlastní pivo a z první ruky slyší od guvernéra Vermontu o důležitosti změn v systému trestní justice.

Stejně jako samotný Vermont je komunita v Vermont Law and Graduate School malá a hluboce zapojená. Je to vášnivá skupina učitelů, studentů a zaměstnanců, kteří se starají jak o své sousedy, tak o změnu světa. Komunita zahrnuje naše absolventy, kteří sdílejí společné pouto a lásku k tomuto malému městu ve Vermontu, i když mohou být rozptýleni po celé zemi i v zahraničí. Hlídají se jeden na druhého, pomáhají současným studentům najít práci a stáže a zachovávají odhodlání měnit svět a své sousedství.

Aby naše komunita fungovala, potřebuje mnoho částí. Náš kampus je hluboce oddán zdravým a udržitelným environmentálním postupům, které jsou jeho součástí. Zde najdete kompostovatelné toalety a solární nabíječku pro elektromobily.

Svou roli hrají také naše hodnoty a závazek k rovnosti pro všechny. Na Town Meeting Day se škola zavírá, aby studenti, učitelé a zaměstnanci měli příležitost zapojit se do této důležité demokratické tradice Nové Anglie.

A konečně, místo samotné – a láska k přírodě a angažovanost v ní – podporuje společný zážitek. Uděláme si chvilku, abychom se spojili mezi sebou a se svým okolím. Ať už jde o pěší túru v blízkosti Kent's Ledge, nebo návštěvu kůlny, kde si můžete půjčit běžky, sněžnice a kánoe. Když je počasí nejhorší, nové moderní fitness centrum nabízí vybavení a skupinové fitness lekce včetně jógy, řízené meditace a spinningu.

Možnost přijetí 2

Vízové požadavky

Místa

  • 164 Chelsea St. PO Box 96 South Royalton, 05068, Royalton

Programy

Otázky