Keystone logo
University of Missouri School of Law

University of Missouri School of Law

University of Missouri School of Law

Úvod

Děkujeme za váš zájem o University of Missouri School of Law!

Právnické oddělení na univerzitě Missouri bylo založeno v roce 1872. Od té doby právnická škola vytvořila dobře zaoblené právníky, kteří jsou citliví na etické otázky, připraveni sloužit klientům a připraveni se stát vedoucími v prosazování spravedlnosti pro stát Missouri a národ.

Ve společnosti Mizzou Law jsme hrdí na to, že nabízíme cenově dostupné právní vzdělávání . Dostupnost je spojena s dokonalostí v oblasti právního vzdělávání. Naše fakulty jsou uznávány za vědeckou práci a vynikající výuku. Členové fakulty jsou považováni za odborníky ve svých oborech a jsou pravidelně citováni v národních sdělovacích prostředcích v prodejnách jako The Washington Post, New York Times, Christian Science Monitor a The Wall Street Journal. Vedoucí národní patentový zákon blog je napsán profesorem Mizzu Law, který svědčil před Kongresem o reformě patentového práva.

Naši studenti mají náročné a praktické vzdělání . Náš zkušební program nabízí studentům praktické zkušenosti, včetně možnosti kurzů v lednu s vynikajícími soudci a právníky a pokročilého kurzu praxe, který vyučuje jeden z předních zkušebních advokátů v Missouri. Studenti Mizzu Law mají možnost dále zdokonalovat své dovednosti v jednom z našich klinických programů - Trestní klinik, Právnická klinika podnikání, Klinika rodinné násilí, Klinika nevinnosti, Klinika mediací a Veterináři - nebo dvě cvičení - Pracoviště pro pronajímatele / nájemce a legislativní praxe .

Jako národní vůdce v oblasti řešení sporů usilujeme o doplnění silného tradičního učebního plánu se zaměřením na právní řízení jako úsilí o řešení problémů . Naše středisko pro studium řešení sporů je uznáno na národní úrovni a vedoucí učenci z celé země slouží jako kolegové. Mizzou Law získal status "Recognized Course Provider" Chartered Institute of Arbitrators pro čtyři kurzy v programu JD, včetně tří rozhodčích kurzů.

Podporujeme studenty v jejich úsilí o získání právního titulu, zatímco jsou zde v Hulston Hall, ale také víme, že existuje život po právnické škole . Náš tým rozvoje kariéry nabízí studentům osobní pozornost, když zkoumají možnosti kariéry a širokou škálu programů souvisejících s kariérou.

Život po právnické škole často začíná barovou zkouškou. V červenci 2016 absolvovali Mizzou Law absoloventi, kteří poprvé absolvovali zkoušku Missouri Bar exam v poměru 87,5 procent - více než o čtyři body vyšší než státní průměr.

Snahy o rozvoj kariéry podporují síť absolventů, která se táhne široce , a to jak geograficky, tak v praxi. Zahrnuje absolventy praxe v každém kraji v Missouri, v 50 státech a ve 22 zemích po celém světě. Absolventi najdete ve všech oblastech praxe: veřejné služby, vláda, podnikání, akademická obec, řešení sporů a advokátní kanceláře všech velikostí. Poslouží jako členové Kongresu USA a generálního shromáždění ve státě Missouri, státních zástupců a veřejných obhájců jako podnikatelů a jako partneři některých nejprestižnějších advokátních kanceláří v zemi. Mizzou Law absolventi jsou vůdci The Missouri Bar - šest z posledních 15 prezidentů baru jsou naši absolventi.

Nesplňuje Vaši zvědavost? Kontaktujte nás!

Osnovy

Studenti často popisují akademickou atmosféru na MU jako náročné, ale s důrazem na učení spíše než na konkurenci. Kurzy nabízejí studentům široký a vyvážený pohled na právní a právní instituce a připravují je na širokou škálu kariérních možností v právu, stejně jako alternativní kariéry kdekoli na venkově.

Studenti

První ročník je rozdělen na dvě části s přibližně 60 studenty v každé sekci. Přibližně 75 procent vyšších tříd má průměrně méně než 25 studentů.

Průměrný věk studentů se pohybuje v rozmezí od 24 do 26 let, přičemž studenti začínají v právnické škole od svých 20 let do 60 let.

Přihláška JD je 336 pro akademický rok 2016-2017, 40% žen a 18% minoritních studentů.

Studenti na právu Mizzu mají zkušenosti s malými třídami s přímým přístupem k učitelům fakulty. Poměr studenta a fakulty je v současné době 9,4: 1.

Umístění

Prostorná a moderní budova školy, Hulston Hall, se nachází v srdci nádherné univerzitní univerzity v Missouri, v pěší vzdálenosti od slavných univerzitních sloupů, studentského centra a rekreačního centra. Otevřen v roce 1988, Hulston Hall ubytuje učebny právnické školy, knihovny, organizace studentských organizací, salonek a jídelna. Jak jeden student nedávno řekl: "Budete mít všechny své kurzy zde, budete zde jíst a můžete dokonce spát - ale také se zde budete bavit."

Zvláštní funkce v Hulston Hall zahrnují nahrávací zařízení naší kanceláře, která pomáhá studentům praktikovat a zdokonalovat dovednosti týkající se ústních argumentů, advokací a soudních sporů; rozsáhlá sbírka databází právního výzkumu a tiskových materiálů pro studium a výzkum ve všech oblastech práva; a náš tým právníků - několik právníků - odborníků v oblasti informačních technologií a zaměstnanci, kteří pomáhají právním vědcům při přístupu ke knihovně a jejich využití.

University of Missouri se nachází v centru Columbia, Missouri, který je často odkazoval se na jako "Collegetown USA" s populací kolem 110,000, Columbia se nachází v centrální Missouri, na půli cesty mezi St. Louis a Kansas City a asi 30 minut od stát státu Jefferson City. Kolumbie je běžně hodnocena jako jedno z nejlepších amerických měst, ve kterých má bydlet.

Co dělá Kolumbii skvělým místem k životu, je záležitostí individuálního vkusu, ale máme rádi jeho rozsáhlou síť tras, označení jako centrum pro umění a kulturu, domov pro sporty z jihovýchodní konference a různé festivaly.

Akreditace

Škola práva je zakládajícím členem Asociace amerických právnických škol. Právnická fakulta je plně akreditována Americkou advokátní komorou. Otázky týkající se akreditace ABA mohou být směrovány na Úřad konzultanta pro právní výchovu, American Bar Association, 321 North Clark Street, 21st Floor, Chicago, IL 60654-7597 nebo 312-988-6738. Základní informace o Právnické škole se každoročně vydává v oficiálním příručce ABA pro právnické školy.

Stížnosti studentů týkající se dodržování norem uložených advokátní kanceláří Americké advokátní komory o právním vzdělávání a správě advokacie se podávají písemně s kolegou děkana pro akademické záležitosti nebo pokud se stížnost týká osoby vykonávající tuto funkci, Právnické fakulty.

Stížnost obsahuje datum podání stížnosti; jméno a adresu stěžovatele; a popis stížnosti.

Popis stížnosti musí obsahovat popis akreditačního standardu, na němž akce nebo nečinnost právnické školy souvisí.

Akademický senát (nebo děkan právnické fakulty) prošetří stížnost a písemně sdělí stěžovateli do 30 kalendářních dnů od obdržení stížnosti. V odpovědi bude uvedeno, zda právnická škola podnikla nápravná opatření, nebo ne, důvody, proč nepodnikli žádné kroky.

Místa

  • Columbia

    Columbia, Spojené státy americké

    Otázky