Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Úvod

Meziregionální institut pro výzkum kriminality a spravedlnosti Organizace spojených národů ( UNICRI ) byl založen v roce 1968 na základě rezoluce Hospodářské a sociální rady 1086 B (XXXIX) z roku 1965, která naléhala na rozšíření aktivit Organizace spojených národů v oblasti prevence kriminality a trestního soudnictví. Institut je autonomní institucí a je řízen svou správní radou.

Posláním organizace UNICRI je v rámci širokého rozsahu svého mandátu navrhovat a implementovat vylepšené politiky a akce v oblasti prevence a kontroly kriminality a prosazovat spravedlnost, prevenci kriminality, bezpečnost a právní stát na podporu míru, lidská práva a udržitelný rozvoj.

UNICRIPráce se zaměřuje na cíl 16 Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, který je zaměřen na podporu mírových, spravedlivých a inkluzivních společností bez kriminality a násilí. Spravedlnost, prevence kriminality a právní stát jsou základem pro boj proti chudobě a snižování nerovností při současném posílení hospodářského růstu a stability a ochraně životního prostředí. UNICRI podporuje vlády a mezinárodní společenství obecně při řešení kriminálních hrozeb pro sociální smír, rozvoj a politickou stabilitu.

Místa

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    Otázky