Keystone logo
© TESS
CY Cergy Paris University - School of Law

CY Cergy Paris University - School of Law

CY Cergy Paris University - School of Law

Úvod

Univerzita Cergy Pontoise (UCP) byla vytvořena v roce 1991. 1. ledna 2020 se UCP sloučila s několika dalšími vysokoškolskými institucemi a vytvořila CY Cergy Paris University (“CYU”). CYU se nachází západně od Paříže v departementu Val d'Oise. Jeho privilegovaná geografická poloha mu umožňuje těžit z Paříže a jejích západních pracovních zón.

CYU je veřejná instituce a přední centrum pro výuku a výzkum, které vítá více než 1 500 zahraničních studentů z 54 různých zemí z celkového počtu 25 000 studentů zahrnujících 600 doktorandů, 1 200 výzkumných pracovníků a 4 132 absolventů. Univerzita s více než 1 000 akademickými pracovníky nabízí všechny úrovně pregraduálního a postgraduálního studia a byla zařazena mezi 20 nejlepších národních univerzit.

CYU rozvinula mezinárodní výměny s více než 135 zahraničními univerzitami, účastní se evropského výměnného programu a přijala systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje evropským studentům získat kredity na jejich univerzitě za kurzy absolvované v zahraničí. Francouzská vláda několikrát označila CYU za „modelovou univerzitu“.

Právnická fakulta

CYU School of Law vítá více než 3 100 studentů rozdělených do licenčních, magisterských a doktorských stupňů a nabízí jim skutečný dohled a podporu po celou dobu studia až do jejich profesní integrace. Je to dynamická a prestižní škola, která se umístila na 3. místě ve Francii podle francouzského ministerstva školství a na 1. místě v Paříži a jejích předměstích, pokud jde o střední platy absolventů a jejich integraci do zaměstnání.

School of Law byla několikrát oceněna prestižní Fulbright Chair. To se vyznačuje touhou rozvíjet mezinárodní a výměnné programy.

Školení kompetentních právníků bylo jedním z hlavních cílů School of Law, o čemž svědčí různé vazby s profesní sítí a úzké vazby s advokátní komorou a místními a celostátními orgány.

Místa

  • Cergy

    CY Cergy Paris Université 33 Bd du port Cergy Pontoise Cedex, 95011, Cergy

Otázky