Keystone logo
Slovensko

Nejlepší univerzity pro Zákon Programy v Slovensko 2023/2024

Počet institucí: 16
  • Kraków, Polsko
  • Freiberg, Německo
  • + 1 více

  EIT RawMaterials Academy - RAVEN nabízí studentům jedinečnou příležitost učit se v dynamickém prostředí se zaměřením na výzvy v reálném životě. Oceněný EIT (Evropským inovačním a technologickým institutem), orgánem Evropské unie, je certifikát kvality, který je udělován pouze vynikajícím vzdělávacím programům na magisterské a doktorské úrovni.

  • Bratislava, Slovensko

  Samostatná Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (v té době Slovenská univerzita) byla zřízena nařízením vlády, které nabylo účinnosti 1. září 1952. Prvním děkanem univerzity byl Ľ. Krasnec a proděkan L. Zathurecký. Od akademického roku 1953–1954 byl farmaceutický program prodloužen na pět let. V roce 1958 byly zahájeny práce na výstavbě nové budovy Farmaceutické fakulty na ulici Odbojárov. Bylo otevřeno v roce 1960. V témže roce došlo ke sloučení dvou farmaceutických fakult v Brně a Bratislavě a Bratislava se stala sídlem jediné národní farmaceutické fakulty v Československu. Bylo to jedno z nejvýznamnějších období fakulty. Později byla zřízena Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové.

  • Bratislava, Slovensko

  Jméno Univerzity Komenského v Bratislavě je světové kvality. Fakulta managementu Univerzity Komenského získala v roce 2019 jako jediná na Slovensku výborné hodnocení v databázi Excellent Business School.

  • Bratislava, Slovensko

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Košice, Slovensko

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Košice, Slovensko

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích patří mezi významné a uznávané vzdělávací a vědecké instituce nejen ve Slovenské republice, ale i ve vyspělé Evropě. V současné době se univerzita skládá z lékařské, přírodovědecké, právnické, veřejné správy a filozofické fakulty. Absolventi této druhé nejstarší klasické slovenské univerzity mají dobré jméno u nás i v zahraničí. Síla Filozofické fakulty je v jejím výzkumném potenciálu, který zahrnuje všechny čtyři výzkumné oblasti (pedagogické vědy, humanitní vědy, sociální a behaviorální vědy, historické a etnografické vědy), jakož i odpovídající flexibilní a rozsáhlou nabídku jednooborových, dvouoborových, učitelství a postdoktorských studijních programů. Kvalitu nabízených studijních programů doplňují jazykové kvalifikační kurzy a kurzy měkkých dovedností, které zvyšují vyhlídky absolventů na uplatnění na trhu práce. Ukazatele kvality výkonu ve vzdělávání a výzkumu sledované Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích se promítají do kritérií vysoké kvality, která jsou vyžadována pro habilitační a jmenovací řízení.

  • Žilina, Slovensko

  CEITEC je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií. Vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce.

  • Nitra, Slovensko

  Constantine, University of Philosopher v Nitře, je moderní vzdělávací, vědecká a umělecká instituce, která nese jméno jedné z nejvýznamnějších osobností v historii Nitry a Slovenska - Constantine the Philosopher (St. Cyril, 827 - 869). Jejím posláním je rozvíjet harmonizovanou osobnost, šířit znalosti, moudrost, poctivost a lidskou kreativitu a přispívat k rozvoji vzdělání, kultury a zdraví ve prospěch znalostní společnosti.

  • Dubnica nad Váhom, Slovensko

  DTI University je poskytovat, organizovat a poskytovat vzdělání v akreditovaných studijních programech, realizovat tvůrčí vědecký výzkum a nabízet další vzdělávací programy v podobě široké škály kurzů a vzdělávacích aktivit.

  • Košice, Slovensko

  Univerzita veterinárního lékařství a farmace v Košicích je jedinou institucí ve Slovenské republice, která nabízí vysokoškolské vzdělání ve veterinární oblasti. Již 25 let poskytuje veterinární vzdělávání v angličtině. Dnes

  • Žilina, Slovensko

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Trnava, Slovensko

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ružomberok, Slovensko

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bratislava, Slovensko

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Banská Bystrica, Slovensko

  Univerzita Mateja Bela je veřejnou vysokou školou, která získala status univerzity v roce 2010 a je členem Evropské univerzitní asociace. Univerzita poskytuje vysoce kvalitní univerzitu i další vzdělávání podporou kreativního vědeckého a uměleckého výzkumu. Znalosti jsou pokročilé a zároveň kombinují požadavky vědeckého vývoje a praktických problémů.