Singapur je státem, který leží v jihovýchodní Asii. Je to ostrovní stát se nachází na jižním cípu Malajského poloostrova. To je doma na 5,4 milionu lidí. Jako jeden z nejstarších oblastí trvale obydlených lidí. Jedná se o jednu z největších obchodních center na světě a důležitou obchodní centrum. To má velký přístav, který tvoří asi 26 procent země 's HDP. Jedinci, kteří si přejí studovat a pracovat zde najde to být živé kultury s vynikajícími příležitostmi pro ty, kteří chtějí pracovat v oblasti práva. Co je právní systém v Singapuru? Právní systém v Singapuru je založen na anglické zvykové právní systém. Existují různé oblasti práva, včetně správního práva, spravedlnosti a svěřeneckého práva, práva občanskoprávních deliktů a smluvního práva. Trestní právo je také přítomna. Nejen, že tato země má svůj vlastní bar systém, ale to obyčejně se odkazuje na anglické judikaturu jako rozhodného pohledu práva tam.Ústava Singapurské republiky je hlavním právním dokumentem popisující právní systém země 's.

Vysoké školy v Singapur