Singapur

O Singapuru

Singapur je státem, který leží v jihovýchodní Asii. Je to ostrovní stát se nachází na jižním cípu Malajského poloostrova. To je doma na 5,4 milionu lidí. Jako jeden z nejstarších oblastí trvale obydlených lidí. Jedná se o jednu z největších obchodních center na světě a důležitou obchodní centrum. To má velký přístav, který tvoří asi 26 procent země 's HDP. Jedinci, kteří si přejí studovat a pracovat zde najde to být živé kultury s vynikajícími příležitostmi pro ty, kteří chtějí pracovat v oblasti práva. Co je právní systém v Singapuru? Právní systém v Singapuru je založen na anglické zvykové právní systém. Existují různé oblasti práva, včetně správního práva, spravedlnosti a svěřeneckého práva, práva občanskoprávních deliktů a smluvního práva. Trestní právo je také přítomna. Nejen, že tato země má svůj vlastní bar systém, ale to obyčejně se odkazuje na anglické judikaturu jako rozhodného pohledu práva tam.Ústava Singapurské republiky je hlavním právním dokumentem popisující právní systém země 's.

Studovat právo v Singapuru

Co je právnický titul v Singapuru? Získání právnický titul, je důležitým krokem stát praktikující právník v zemi. Chcete-li to provést, budou jednotlivci muset splnit požadavky na bakalářského programu Právo, přinejmenším. Většina studentů bude také muset dokončit LL.M., který je mistr 's level studijní program. Pokročilé programy, včetně doktorského programu je k dispozici pro ty studenty, kteří se chtějí dále pokračovat v této oblasti vzdělávání. Zákona vysokého školství v Singapuru Chcete-li pracovat jako advokát v zemi, jednotlivci budou muset žádat o přijetí do Singapuru advokátní komory. Chcete-li se, že studenti musí nejprve splnit požadavky na bakalářské 's úrovní vzdělání v oblasti práva. Toto vzdělání musí pocházet ze schválené školy. Počáteční studijní program trvá čtyři roky dokončit na univerzitě uznané advokátní komory.Další vzdělávání může trvat dva až čtyři další roky vzdělávání. Náklady se zapsat do těchto programů závisí do značné míry na jednotlivé školy. Náklady mohou být výrazně vyšší u některých soukromých institucí, než na soukromých školách. Jedinci, kteří pracují jako právníci v zemi, nemusí být nutně zaplatil velmi vysokou mzdu, ale ti, kteří pracují ve vládních pozicích, což je i průběh akce jednotlivců, může trvat po získání právní titul, často vydělávají více. Zahraniční studenti jsou často vítáni v zemi. Nicméně, toto je na uvážení jednotlivých univerzity. Některé z těchto škol mají velmi přísné požadavky, a to zejména v oblasti akademického studia. Zahraniční studenti budou muset splňovat stejnou úroveň kontroly, jak místních obyvatel. Navíc, někteří v poptávce programy nejsou vždy dostupné zahraniční studenty kvůli jejich poptávce lokálně.Požádat o tyto programy brzy je často doporučují zajistit jednotlivci mohou získat potřebné cestovní doklady a schválení. Studenti, kteří absolvují jejich požadavků na vzdělání v Singapuru, nebo kteří splňují tyto požadavky, které nespadají do země, bude muset sedět na Singapore Bar Association 's licenční zkoušky. Další vzdělávání je často požadavek po tom. Studenti pak mohou pracovat v dočasné pozici v soudem pro požadovanou dobu, než cvičí na vlastní pěst. Studenti mohou najít řadu pozic jsou k dispozici v této oblasti práva. To zahrnuje práce v trestním systému, jako soudci, stejně jako práce na vzdělávací výuky. Práce může být těžké získat zpočátku zejména pro nové studenty.