Cílem programu je formovat mezinárodně uznávané právní experty, kteří jsou připraveni čelit výzvám v celosvětovém měřítku a jsou si jistí, že budou schopni řešit složité problémy v mezinárodním regulačním prostředí s vysokou mírou důvěry.

Lidská práva se staly významnou součástí právního řádu Evropské unie, doprovázené stále rostoucí sociální potřebou lepší ochrany. Mezinárodní dohoda o zásadách a normách v oblasti lidských práv nyní také stále více ovlivňuje formování hospodářské politiky.

Stále zařazený do nejvyšších stupňů Právnických škol ve střední Evropě, Právnická fakulta, ELTE zahajuje program v oblasti evropských lidských práv, který spojuje přední učitele, právníky a tvůrce politik. Počínaje 2016 září se náš evropský program v oblasti lidských práv zaměřuje na komplexní a kreativní řešení problémů v oblasti lidských práv a žádá studenty, aby na různých evropských fórech využili nové přístupy v oblasti lidských práv.

Globalizace vyvolala zájem o prohloubení pochopení vztahu mezi lidskými právy a tradičními oblastmi práva. Významné úsilí již bylo učiněno různými mezinárodními organizacemi, aby se rozplynuly vazby mezi etikou, lidskými právy, rozvojem a ekonomikou.

Zastánci lidských práv mohou přinést přístup založený na právech nejen proto, aby usilovali o vyšší úroveň ochrany, ale také o lepší hospodářské a rozvojové výsledky, a tím instrumentalizovali hodnoty a koncepce lidských práv.

Pevnost programu

Poskytujeme živé, mezinárodní prostředí, kde účastníci pracují pod dohledem mezinárodně uznávaných odborníků. Po ukončení studia budou schopni s jistotou poskytnout právní řešení mnohostranných otázek týkajících se lidských práv nebo vytvořit nástroje prevence na míru, které by zabránily porušování lidských práv.

Naši vedoucí pracovníci se snaží podporovat povzbudivé vzdělávací prostředí, které bude podporovat právní profesionály, kteří často čelí novým výzvám.

Struktura

Pracovní program programu je částečný: korespondenční program. (Třídy se konají každý druhý pátek a sobota)

Semestr I

 • Ochrana lidských práv - obecný přehled a kritické přístupy
 • Operační mechanismy Evropské unie a její význam pro ochranu lidských práv
 • Anglické právní psaní
 • Základních lidských práv v Evropské unii a postupu Evropského soudu pro lidská práva
 • Přehled Evropské úmluvy o lidských právech a institucionálního systému a praxe Evropské sociální charty
 • Nástroje lidských práv Rady Evropy a jejich mechanismy prosazování
 • Srovnávací analýza národních ústavních mechanismů ochrany lidských práv
 • Sociologie lidských práv

Semestr II

 • Občanská práva v Evropské unii a Evropská úmluva o lidských právech
 • Právo na vlastnictví a související ekonomická práva; Pracovní práva jako lidská práva
 • Ústavní interpretace
 • Zákaz mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestu; Evropské trestní právo
 • Svoboda náboženství a stav církví v Evropě
 • Komunikačních svobod v Evropské unii av Evropské úmluvě o lidských právech; Ochrana soukromí v EU a v Radě Evropy
 • Mezinárodní a evropské uprchlické právo a menšiny
 • Rovné zacházení a zákaz diskriminace
 • Právo na spravedlnost; Lidská práva a sociologie jurisdikce
 • Právo na svobodu a bezpečnost
 • Přechodná spravedlnost
 • Vztahy v oblasti lidských práv a práva soukromého
 • Právo na mír
 • Ochrana životního prostředí v Evropské unii
 • Obchodní a lidská práva
 • Stupeň diplomové práce
 • Nepovinná přednáška (Přechodná spravedlnost)

Kariérní možnosti

Náš rozlišný program připravuje studenty na vynikající kariéru v oblasti soudních sporů v oblasti lidských práv, vlády, akademiky, obchodu, veřejného pořádku, mezinárodních a místních nevládních organizací.

Studenti, kteří úspěšně absolvovali program, budou oprávněni používat LL.M. titul podle předpisů zákona o národním terciárním vzdělávání v Maďarsku. (Zákon č. CCIV z roku 2011).

Příklady práce

 • Právník specializující se na lidská práva
 • Právní expert na lidská práva

Program se vyučuje na:
 • Angličtina

Zobraz 2 více kurzů z Eötvös Loránd University »

Poslední aktualizace Září 13, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2020
Duration
1 rok
Kombinované
Price
1,000 EUR
Školné / semestr 1 000 EUR
Deadline
Červenec 19, 2020
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2020
End Date
Červenec 2021
Termín odevzdání přihlášek
Červenec 19, 2020

Zář 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
Červenec 19, 2020
End Date
Červenec 2021