Magistr v evropských lidských právech LL.M.

Všeobecné informace

Popis programu

Cílem programu je formovat mezinárodně renomované právní experty, kteří jsou připraveni čelit výzvám v celosvětovém měřítku a jsou si jistí, že budou schopni řešit složité problémy v mezinárodním regulačním prostředí s vysokou mírou důvěry.

Lidská práva se staly významnou součástí právního řádu Evropské unie, doprovázené stále rostoucí sociální potřebou lepší ochrany. Mezinárodní dohoda o zásadách a normách v oblasti lidských práv nyní také stále více ovlivňuje formování hospodářské politiky.

Právnická fakulta ELTE, neustále ustavená na nejvyšší úrovni právnických škol ve střední Evropě, zahajuje program v oblasti evropských lidských práv, který sdružuje přední vědce, právníky a tvůrce politik. Od září 2016 se náš evropský program pro lidská práva zaměřuje na komplexní a kreativní řešení problémů v oblasti práva lidských práv a přeje si studentům umožnit, aby na různých evropských fórech uplatňovali nové přístupy v oblasti řízení lidských práv.

Globalizace vyvolala zájem o prohloubení pochopení vztahu mezi lidskými právy a tradičními oblastmi práva. Významné úsilí již bylo učiněno různými mezinárodními organizacemi, aby se rozplynuly vazby mezi etikou, lidskými právy, rozvojem a ekonomikou.

Zastánci lidských práv mohou přinést přístup založený na právech nejen proto, aby usilovali o vyšší úroveň ochrany, ale také o lepší hospodářské a rozvojové výsledky, a tím instrumentalizovali hodnoty a koncepce lidských práv.

Pevnost programu

Poskytujeme živé, mezinárodní prostředí, kde účastníci pracují pod dohledem mezinárodně uznávaných odborníků. Po ukončení studia budou schopni s jistotou poskytnout právní řešení mnohostranných otázek týkajících se lidských práv nebo vytvořit nástroje prevence na míru, které by zabránily porušování lidských práv.

Naši vedoucí pracovníci se snaží podporovat povzbudivé vzdělávací prostředí, které bude podporovat právní profesionály, kteří často čelí novým výzvám.

Struktura

Pracovní program programu je částečný: korespondenční program. (Třídy se konají každý druhý pátek a sobota)

Semestr I
 • Ochrana lidských práv - obecný přehled a kritické přístupy
 • Operační mechanismy Evropské unie a její význam pro ochranu lidských práv
 • Anglické právní psaní
 • Základních lidských práv v Evropské unii a postupu Evropského soudu pro lidská práva
 • Přehled Evropské úmluvy o lidských právech a institucionálního systému a praxe Evropské sociální charty
 • Nástroje lidských práv Rady Evropy a jejich mechanismy prosazování
 • Srovnávací analýza národních ústavních mechanismů ochrany lidských práv
 • Sociologie lidských práv
Semestr II
 • Občanská práva v Evropské unii a Evropská úmluva o lidských právech
 • Právo na vlastnictví a související ekonomická práva; Pracovní práva jako lidská práva
 • Ústavní interpretace
 • Zákaz mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestu; Evropské trestní právo
 • Svoboda náboženství a stav církví v Evropě
 • Komunikačních svobod v Evropské unii av Evropské úmluvě o lidských právech; Ochrana soukromí v EU a v Radě Evropy
 • Mezinárodní a evropské uprchlické právo a menšiny
 • Rovné zacházení a zákaz diskriminace
 • Právo na spravedlnost; Lidská práva a sociologie jurisdikce
 • Právo na svobodu a bezpečnost
 • Přechodná spravedlnost
 • Vztahy v oblasti lidských práv a práva soukromého
 • Právo na mír
 • Ochrana životního prostředí v Evropské unii
 • Obchodní a lidská práva
 • Stupeň diplomové práce
 • Nepovinná přednáška (Přechodná spravedlnost)

Kariérní možnosti

Náš rozlišný program připravuje studenty na vynikající kariéru v oblasti soudních sporů v oblasti lidských práv, vlády, akademiky, obchodu, veřejného pořádku, mezinárodních a místních nevládních organizací.

Studenti, kteří úspěšně absolvovali program, budou mít právo používat LL.M. titul podle předpisů zákona o národním terciárním vzdělávání Maďarska. (Zákon č. CCIV z roku 2011).

Příklady práce
 • Právník specializující se na lidská práva
 • Právní expert na lidská práva

Požadavky na přijetí

Vstupní požadavky

Žadatelé musí být držiteli magisterského právnického titulu, protože se jedná o druhý magisterský program.

Jazykové požadavky
 • Minimální úroveň jazykových znalostí (ústní) (A1-C2): B2
 • Minimální úroveň jazykových znalostí (písemná) (A1-C2): B2

Další komentáře:

Požadovaná úroveň znalosti anglického jazyka je minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Dokumenty k podání žádosti
 • Online přihláška
 • Magisterský titul
  Úřední anglická verze / překlad právního diplomu (Titul přijatý k přijetí: právnický magisterský titul nebo právní titul rovný právnickému magisterskému titulu)
 • Motivační dopis (v angličtině)
 • Osvědčení jazyka (Osvědčení o minimálním anglickém jazyce na úrovni B2)
Postup při podávání žádostí

Aplikace se spustí v online aplikačním systému. Studenti se musí zaregistrovat v systému, vyplnit online přihlášku, nahrát požadované dokumenty a postupovat podle pokynů během procesu přihlašování.

Neexistuje žádná přijímací zkouška, rozhoduje se o poskytnutých dokumentech.

Materiály zasílané poštou, elektronickou poštou nebo faxem nejsou brány v úvahu. Právnická fakulta za žádných okolností nevrací žádosti ani neposkytuje jejich kopie.

Rozhodnutí přijímá přijímací komise fakulty do měsíce po uzávěrce přihlášky.

Všichni žadatelé jsou písemně informováni o výsledku svých žádostí.

Poslední aktualizace Říj 2019

Informace o škole

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Čtěte více

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Méně
Okres V. , Szombathely , Budapešť + 2 Více Méně