Pro studenty, kteří chtějí cestovat a učit se v zámoří, země Lucemburska může být ideální volbou. Set uprostřed Německa, Francie a Belgie, Lucemburské velkovévodství je malý, ale velmi malebné západoevropské země. Už jako malá země, to je známý pro své kultury, historie, a příjemné, moderního životního stylu. Vedoucí této poslední zbývající velkovévodství na světě je velkovévoda Lucemburska, odpovědný za všechny záležitosti týkající se populace země. Má pokročilé ekonomiku a svět 's nejvyšší HDP na obyvatele. Jaká je právní systém v Lucembursku? Lucembursko má konstituční monarchie na místě pro jeho právního systému. To má parlamentní demokracii v místě. K dispozici jsou tři větve moci tady, včetně zákonodárné moci Parlamentu, výkonný Power, který je v čele Grand vévodou, který slouží jako hlava státu, a soudního systému, ústavě, soudů a tribunálů soudního systému.Tam jsou právníci v rámci tohoto systému, které pomáhají zajistit jednotlivcům podpory na celém území soudního procesu. Pro ty studenty, kteří chtějí pracovat v této funkci, nebo v jakékoliv oblasti veřejné správy, se doporučuje právnická škola v Lucembursku. Země neumožňuje pro zahraniční studenty, ale dostat se do těchto programů může být problém.