Popular Categories

LLM programy

LLM, magistr práva, je akademický titul, který je možné získat po dokončení pokročilého a specializovaného výzkumu v určité oblasti práva. Titul LLM může být udělen po nabytí profesionální právní specializace, není však nutný k vykonávání právní činnosti. Studium LLM vám může poskytnout znalosti specifické oblasti práva a pomoci vám získat profesní kontakty.

Některé příklady LLM programů je právo v oblasti informační technologie, daňové právo, finanční služby, mezinárodní právo, právo oblasti životního prostředí nebo obchodní právo. Některé univerzity studentům umožňují vytvořit si svůj vlastní specializovaný LLM program zaměřená na jejich konkrétní profesní zájmy. LLM programy studenti většinou absolvují za rok. Některé LLM programy sestávají převážně z výzkumu, jiné vyžadují spolupráci na kurzech. Studenti některých LLM programů musí dokončit písemnou práci, aby jim mohl být udělen titul LLM.

Nabídka nejrůznějších LLM programů je tak bohatá, že uchazeč téměř neví, co si vybrat. Nenechte se odradit tímto výčtem, začněte své vyhledávání prohlídkou nejžádanějších LLM programů v tomto seznamu:

Nově přidané LLM programy (magistr práv)

Loyola Law School

Master of Laws (LLM) - Barová dráha

Listopad 12, 2018
Bar Track LLM je určen pro studenty, kteří mají zájem o absolvování studia LLM jako způsob, jak se stát oprávněným k účasti na zkoušce Bar v Kalifornii a / nebo v New Yorku. Loyola má jednu z nejvyšších průchodů v Kalifornii a její fakulta má bohaté zkušenosti s výcvikem studentů na barovou zkoušku. Naše výukové kurzy LLM využívají této zkušenosti … [+]a nabízejí našim studentům jedinečný studijní obor, vytvořený tak, že nezapomíná na specifické problémy, kterým čelí absolventy cizích právních předpisů při přípravě na zkoušku. [-]

Vrije Universiteit Amsterdam

Magistr v právu: mezinárodní právo technologie

Listopad 8, 2018
ITL je celodenní, jednoletá specializace programu Law LLM graduated.

California Western School of Law

Magistr práva španělština (LL.M)

Listopad 7, 2018
Jedná se o akademický program určený španělsky mluvícím právníkům, především z Iberského poloostrova a Latinské Ameriky, kteří hledají nové příležitosti k tomu, aby se naučili potřebné dovednosti, techniky a schopnosti ústního vedení sporu.

Vysoké školy v Česká republika

Změnit místo

LLM

Jak v USA, tak v mnohých evropských zemích, musí ti, ktěří chtějí praktikovat v oboru právo, dosáhnout akademického titulu v oboru právo a často ještě navíc složit nejrůznější testy souhrnně zvané jako advokátní zkouška, aby prokázali, že se v právu dobře orientují. Ti studenti, kteří chtějí i po absolvování výše uvedeného studia a zkoušek dále rozvíjet svoje znalosti a dovednosti, mají možnost tak učinit právě prostřednitcvím navazujícího studia. Jedním ze studií je i LLM, což je obvyklý studijní program pro ty, kteří se zajímají o mezinárodní právo. Zvažujete-li LLM studium, zjistětě si více o tomto studijním programu a rozhodněte se, zda je to to pravé studium právě pro vás.

 

Co je LLM?

LLM je zkratka pro akademický titul Master of Laws (Magistr práva). Toto navazující studium si často vybírají studenti, kteří se chtějí dále vzdělávat ve specifických právních odvětvích, jako je například Právo duševního vlastnictví nebo Bankovní právo.

LLM titul je uznáván po celém světě. Sám o sobě však ve většině zemí neopravňuje k výkonu práva. Spíše jde o dodatečný titul k již dosaženému titulu bakaláře práva či magistra práva. Jak již bylo řečeno výše, aby mohl student vykonávat právo, musí nejprve absolvovat vysokoškolské studium v oblasti práva a obvykle ještě složit advokátní či jinou srovnatelnou zkoušku. LLM titul tak jednoduše řečeno vypovídá o absolventově hlubší specializaci v určité právní oblasti.

Přestože jsou LLM programy mezinárodně uznávány, mohou se tématicky lišit. To znamená, že LLM studium v USA se může věnovat jiným oblastem a tématům než LLM studium ve Spojeném království. Často jsou předmětem výuky i základní principy právní praxe této země.

 

Výhody absolvování LLM

LLM titul není podmínkou pro výkon právnického povolání, ale je zde mnoho firem, které dávají přednost studentům s tímto akademickým titulem. To, že je student držitelem LLM titulu vypovídá nejenom o tom, že je specialistou v určitém  právním oboru, ale také o tom, že takový student je aktivní, cílevědomý a má zájem se sebezdokonalovat.

Stejně jako většina navazujíchc studií, i LLM titul často zvyšuje pravděpodobnost vyšších výdělků. Některým právníkům se po dosažení LLM titulu zvedly výdělky  o sedm procent. To však není zaručeno, neboť každý zaměstnavatel má svoje vlastní pravidla pro zvyšování mezd, ale nějaké zvýšení mzdy je obvyklým jevem.

Protože je tento titul mezinárodně uznáván, jsou jeho držitelé oprávnění vykonávat právnickou praxi v mezinárodním prostředí. Právnické firmy, které mají mezinárodní klientelu, mohou velmi těžit z právníků s titulem LLM, což může zvýšit šance na přijetí. Protože se naše společnost globalizuje, stoupá poptávka po právnících spacializujících se na mezinárodní právo a tomuto trendu pomáhá právě LLM studium.

Právníci, kteří plánují přestěhování do cizí země, mohou díky LLM titulu praktikovat právo v této zemi. Pravidla se různí, ale mnohdy mezinárodní titul v oboru právo a právě LLM titul představují vše, co je předpokladem pro složení advokátní zkoušky a výkonu práva v cizí zemi. Někdy může být LLM titul podmínkou pro složení advokátní zkoušky.

Toto byly některé zřejmé výhody LLM studia. Další výhodou je, že se můžete nově zaměřit na specifickou oblast práva, jejíž znalost není tak běžná. Během studia potkáte mnoho lidí, jak z řad studentů, tak z řad učitelů, kteří pro vás mohou do budoucna být hodnotným zdrojem zkušeností a informací.

 

Jaké jsou náklady na studium LLM?

Stanovení přesné výše nákladů na studium je obtížné, neboť se různí univerzita od univerzity. Navíc se náklady liší i podle země studia a v závislosti na tom, zda jde o studium full time nebo part time. V USA může LLM studium stát mezi $30,000 a $50,000 jen za výuku. S ohledem na další náklady by si měl student připravit částku mezi $70,000 a $80,000 za studium. Přestože se náklady mohou jevit jako vysoké, neměli byste se nechat odradit. Pomoci mohou mnohá stipendia a půjčky.

 

Podmínky LLM studia

Jestliže uvažujete o studiu LLM, zjistěte si veškeré potřebné informace. Vetšina programů požaduje, aby student již obdržel akademický titul v oboru právo. Jestliže vámi zvolený LLM program takové požadavky nemá, zřejmě bude vyžadovat existenci bakalářského titulu v oboru. Tyto programy se často zaměřují na praxi a teoretická výuka tvoří menší část studia. Studenti musí často napsat odbornou práci, aby předvedli, čemu se v půběhu studia naučili. 

Země nabízející LLM programy

Původně byly LLM programy zastoupeny primárně v anglicky mluvících zemích, avšak od té doby jsou nabízeny i v některých evropských a asijských zemích, někeré země jako např. Finsko podmiňují výkon právní praxe existencí LLM titulu.

Pokud se zajímáte o LLM studium, rozhodněte se, která země je pro vás nejlepší. Spoustu LLM programů nabízí USA, Spojené království, Kanada, mnoho evropských zemí, a také některé země v Asii. Studenti si obvykle volí studium v zemi, kde žijí, nebo v zemi, kde by chtěli pracovat. Mějte proto na paměti, že výuka může probíhat v jazyce této země.


Typy LLM studia

LLM programy jsou dostupné v mnoha právních odvětvích. Zřejmě nejvíce populární jsou Daňové právo a Mezinárodní právo. Další možnosti představují lidská práva, právo duševního vlastnictví, námořní právo, obchodní právo, bankovní právo, zdravotní právo, finanční právo a mezinárodní daňové právo. Firemní finance a právo nemovitostí jsou také časté LLM spaceializace.

Absolvování LLM studia je vhodné zejména pro ty právníky, kteří se chtějí věnovat oblastem mezinárodního práva a vydělávat více pěněz. Pokud si zvolí správný program, mohou zlepšit svoji finanční situaci a pracovní příležitosti za méně než jeden rok.