Diplom v mezinárodních lidských právech a humanitárním právu

Studium na plný úvazek nebo na částečný úvazek

V některých profesních situacích může být příležitost nebo potřeba absolvovat postgraduální studium omezena na získání titulu LL.M. U některých účastníků může být potřeba zapojit se do postgraduální studie omezena buď na získání širokého pochopení oboru nebo na zaměření se na velmi konkrétní téma. V jiných případech mohou požadavky na profesní život povolit pouze kratší období studia pro získání postgraduální kvalifikace. Ze všech těchto důvodů zahrnuje náš postgraduální program také možnost udělení diplomu nebo osvědčení o mezinárodních lidských právech a humanitárním právu založených na kratších studiích.

Diplom může být udělen po úspěšném absolvování kurzu (ekvivalent 60 ECTS).

Budete požádáni, abyste na školním areálu představili dva měsíce v průběhu šesti měsíců semestru, pokud jste zapsáni jako studium na plný úvazek a jeden měsíc za šest měsíců semestru, pokud jste studentem na částečný úvazek.

Chcete-li požádat o studium na plný úvazek nebo na částečný úvazek, prosím pokračujte online žádostí ZDE.

Požadavky na přijetí:

1. vysokoškolský titul nebo rovnocenná kvalifikace;

  • musí být spolu s přihláškou podána ověřená kopie titulu v němčině, angličtině nebo francouzštině

2. Přiměřená schopnost v angličtině, jak mluvená, tak písemná, aby mohla číst akademickou literaturu, psát akademické dokumenty a kompetentně se angažovat v akademickém diskurzu; to může být spokojeno

  • výsledek testu alespoň 78 v TOEFL IBT , 210 v TOEFL CBT , 547 TOEFL papíře , stupeň B v certifikátu Cambridge Advanced nebo stupeň IELTS nejméně 6 ; nebo
  • školní vzdělání v anglickém jazyce trvající nejméně čtyři roky; nebo
  • rovnocenný důkaz, např. pobyt v anglicky mluvící cizí zemi po dostatečnou dobu; nebo jasný důkaz toho, že je rodilým mluvčím angličtiny

3. Vysoká motivace k účasti v programu

  • musí být v žádosti uvedeno prohlášení o motivaci

4. Minimálně 1 rok praktické odborné praxe

  • toto musí být prokázáno předložením odpovídajícího osvědčení nebo jiného potvrzení příslušného zaměstnavatele nebo organizace
  • výjimky z tohoto požadavku mohou být uděleny Výběrovým výborem

5. Podpora dvou nezávislých rozhodčích ze dvou různých institucí nebo organizací

  • důvěrné odkazy musí být uvedeny na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách (viz Přílohy)

6. Zaplacení školného v souladu s Pravidly poplatků Evropské univerzity Viadrina .

Další informace získáte od přijímací kanceláře prostřednictvím e-mailu app-master-ihl@europa-uni.de

Program se vyučuje na:
  • Angličtina

Zobraz 2 více kurzů z European University Viadrina in Frankfurt (ODER) - Faculty of Law »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Duration
2 - 4 semestry
Kombinované
Denní studium
Price
5,000 EUR
Studenti na plný úvazek: 4100 EUR
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date