Bakalář práva

Všeobecné informace

Popis programu

Bakalářský program je určen k poskytování komplexního právního vzdělávání pro studenty se zájmem o právnické profese. Studenti studují několik právnických předmětů pokrývajících veřejné a soukromé právní obory. Program jim proto poskytuje přesné znalosti o základních pojmech a právních předpisech, se zvláštním zaměřením na zákony Spojených arabských emirátů, přesný způsob uplatňování zákonů a předpisů ve věcech, interpretace zákonných ustanovení podle předem definovaných výkladových pravidel , srovnání legislativních pravidel a judikatury a soudních trendů. Program se dále zaměřuje na dovednosti v oblasti psaní právních předpisů, aby studenti mohli psát pomníky a další právní dokumenty efektivně a správně. Studenti čerpají cenné lekce z praktického výcviku nabízeného prostřednictvím vzdělávacích soudů založených na mužských a ženských kampusech. KOL přijímá vzdělávací soud jako základní součást vzdělávacího procesu; což poskytuje studentům skvělou příležitost propojit teoretické a praktické aspekty studia práva. College of Law se pyšní četnými partnerstvími s místními a federálními institucemi a mezinárodními právnickými firmami, kde jsou studentům poskytovány praktické zkušenosti kombinující teoretické a praktické aspekty vzdělávání.

Chess

Cíle programu

 • Budovat a rozvíjet solidní vědeckou základnu znalostí ve všech oblastech veřejného a soukromého práva mezi studenty.
 • Vytvářet a rozvíjet aspekt odborné praxe teoretických znalostí získaných studenty.
 • Umožnit studentům provádět právní výzkum v souladu s osvědčenými metodikami vědeckého výzkumu.
 • Umožnit studentům získat profesionální dovednosti a efektivně je využívat za účelem zvýšení jejich profesního výkonu.
 • Rozvíjet etické aspekty jedinečných osobností studentů, které jsou nezbytné pro výkon právnické profese.

Výukové programy programu

Po úspěšném dokončení tohoto programu budou studenti schopni:

 • Vysvětlete pojmy a právní řád, zejména zákon SAE.
 • Správným způsobem aplikujte právní předpisy na skutečná fakta.
 • Interpretovat právní ustanovení v souladu s dobře zavedenými interpretačními pravidly.
 • Provádět vědecký výzkum v souladu s metodologiemi legálního výzkumu.
 • Formulujte memoranda a soudní rozhodnutí v jasném a správném jazyce.
 • Vystupujte posluchačům plynule a správným jazykem.
 • Používejte informační technologie přesně a efektivně při plnění různých povinností.
 • Prokázat sebeovládání a nezávislé dovednosti v učení v oblasti práva.
 • Vedete tým pozitivně.
 • Při plnění požadovaných úkolů dodržujte profesionální a etická pravidla.
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Čtěte více

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Méně